Ukrainian Systems Solar joins SEF-2017 KYIV as a Kilowatt Sponsor


Limited Liability Company “Ukrainian Systems Solar” is a Ukrainian Company with its headquarters located in Kyiv city. Since 2011, the Company has mainly focused on the implementation of renewable energy projects such as solar power plants building for both corporate businesses and private households.

The primarily delivered projects related to building of ground solar plants with static mounting systems of PV modules. Over the last six years, the Company has successfully implemented around 47 such projects with a total installed capacity of over 80 MW.

Subsequently, the Company’s engineers developed hardware and software solutions that allowed introducing in Ukraine unique systems of tracking the sun - solar trackers. Currently, the Company is a developer and manufacturer of the entire line of single- and dual-axis sun trackers of 5-40 kW installed capacity. To date, there are over 400 sun trackers available in the commercial use manufactured by the Company with the total installed capacity of 4.3 MW. In addition, the Company uses a high potential of its engineers in such a promising area as the development of energy storage systems.

Ukraine, 04073, Kyiv Syretska Str., 28/2

+38 044 591 53 17

info@ussolar.com.ua

www.ussolar.com.ua

Read more: https://2017.sefkyiv.com/

--------------------------------------------------------------------------------

Компанія «Українські Системи Солар» стала Кіловат Спонсором 9-го Міжнародного Форума та Виставки Нових Енергетичних Технологій SEF-2017 KYIV.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські Системи Солар» - це українська компанія, головний офіс якої розташований в місті Київ. З 2011 року компанія зорієнтована виключно на реалізацію проектів в сфері альтернативної енергетики, зокрема, будівництво сонячних електростанцій, як промислових, так і для домашнього господарства.

Перші реалізовані проекти були пов'язані з будівництвом наземних сонячних електростанцій зі статичними системами кріплення фотоелектричних модулів. Протягом останніх шести років товариством успішно реалізовано близько 47 таких проектів із загальною встановленою потужністю більше 80 МВт.

Згодом інженерами компанії було розроблено апаратні і програмні рішення, які дозволили впровадити унікальні для України системи стеження за сонцем - сонячні трекери. На даний час компанія є розробником і виробником цілої лінійки одновісних та двовісних сонячних трекерів встановленою потужністю від 5 до 140 кВт. На сьогоднішній день в комерційному використанні знаходиться більше чотирьохсот сонячних трекерів, виготовлених товариством, із загальною встановленою потужністю близько 4,3 МВт. Крім того, компанія використовує високий потенціал своїх інженерних співробітників у такому перспективному напрямку, як розробка систем акумулювання енергії.

Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2

+38 044 591 53 17

info@ussolar.com.ua

www.ussolar.com.ua

Дізнайтеся більше: https://ua.sefkyiv.com/


Избранные посты
Recent Posts
Архив
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Мы в соцсетях
Поиск по тегам

Let's stay in touch

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Online Community

Copyright © 2016-2020 IBcentre Inc.  All rights reserved.   Privacy Policy