Global leader in solar cell development with regards to research and development


JA Solar Holdings Co., Ltd was founded in May 2005 and publicly listed on the NASDAQ (NASDAQ:JASO) in February 2007. After years of development, JA Solar has now become a world-leading PV manufacturer of silicon wafers, cells and modules, and the production capacity has reached 2.5GW, 5.5GW and 5.5GW respectively. The annual shipment capacity in 2016 is 5.2 GW. To date, JA Solar has a cumulative shipment of over 20 GW. The company has business in more than 92 countries and regions in Asia-Pacific Region, Europe, North America, South America, Middle East and Africa.

JA Solar is a global leader in terms of PV core technologies and module quality. The company is committed to providing PV modules with unparalleled conversion efficiency, yield efficiency, and reliability to enable customers to maximize the returns of their PV projects. JA Solar’s unremitting commitment to research and development leads to its strong performance on technology innovation. JA Solar is the first company in the world started mass producing and commercializing selective emitter, MWT, and PERC structured PV cells. It’s also the first company in the world applied double-printing technology to all cell manufacturing lines. The efficiency of independent innovation main products-Cypress 5 cell is 0.4% higher than the industry average. The conversion efficiency of PERCIUM mono cell is 1.3% higher than the industry level. The conversion efficiency of RIECIUM mono cell is 0.6% higher than the industry level.

JA Solar’s continuous effort on R&D, optimized vertically integrated model, sound financial conditions, global market coverage and diversified customer base guarantee that its products can meet the need of residential, commercial and also utility-scale power generation. Being acknowledged by authoritative organizations worldwide, JA Solar is your most trustworthy long-term partner.

To learn about the results of the company's new research, you will be able to attend 9th Sustainable Energy Forum and Exhibition of Eastern Europe SEF-2017 KYIV, sponsored by the company "JA Solar" on October 9-11.

Website: www.jasolar.com

Address of JA Solar Headquarter:

Building No.8, Nuode Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing.

Tel: +86 (10) 63611888; Fax: +86 (10) 63611999

E-mail: sales@jasolar.com; market@jasolar.com

More information: SEF-2017 KYIV

-----------------------------------------------------------------------------------------

Компанія JA Solar Holdings Co., Ltd була заснована в травні 2005 року і зареєстрована на біржі NASDAQ (NASDAQ:JASO) у лютому 2007 року. Після декількох років постійного розвитку та вдосконалення JA Solar став провідним світовим виробником кремнієвих пластин, сонячних елементів і модулів, а виробнича потужність досягла 2,5 ГВт, 5,5 ГВт та 5,5 ГВт відповідно. Річний обсяг поставок в 2016 році становить 5,2 ГВт. На сьогоднішній день загальний обсяг поставок компанії JA Solar перевищив 20 ГВт. Компанія розвиває бізнес у більш ніж 92 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи, Північної Америки, Південної Америки, Близького Сходу та Африки.

Компанія JA Solar є світовим лідером з розвитку фотовольтаїчних технологій та виробництва якісних модулів. Підприємство прагне створювати фотовольтаїчні модулі, які характеризуються високим коефіцієнтом конверсії та віддачі, а також надійністю, що дозволяє клієнтам максимально збільшити прибуток від реалізації власних фотовольтаїчних проектів. Невпинні наукові дослідження та розробки дозволяють компанії JA Solar демонструвати високі досягнення в галузі технологічних інновацій. JA Solar – це перша компанія у світі, яка почала масове виробництво та продаж селективних випромінювачів, а також фотовольтаїчних елементів на основі технологій MWT та PERC. Крім того, перша компанія у світі, що почала застосовувати технологію подвійного друку на всіх виробничих лініях з випуску фотовольтаїчних елементів. Продуктивність основних незалежних інноваційних продуктів, а саме фотовольтаїчних елементів Cypress 5, на 0,4% вища ніж в середньому по галузі. Коефіцієнт конверсії одноелементної панелі PERCIUM на 1,3% вище ніж в середньому по галузі. Коефіцієнт конверсії одноелементної панелі RIECIUM на 0,6% вище ніж у галузі.

Постійні зусилля компанії JA Solar, спрямовані на наукові дослідження, оптимальна вертикально інтегрована модель підприємства, надійний фінансовий стан, присутність на світовому ринку та диверсифікована клієнтська база сприяють тому, що наша продукція може задовольнити потреби електропостачання житлових, комерційних та комунальних будівель. Компанія JA Solar визнана авторитетними організаціями по всьому світі, що робить її Вашим найбільш надійним і довготерміновий партнером.

Дізнатися про результати нових досліджень компанії, Ви зможете 9-11 жовтня на 9-му Форумі та Виставці Новiтньої Енергетики Східної Європи SEF-2017 KYIV, Мегават-спонсором якої стала компанія JA Solar.

Веб-сайт: www.jasolar.com

Адреса головного офісу компанії JA Solar: Building No.8, Nuode Center,

Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing

Тел.: +86 (10) 63611888;

Факс: +86 (10) 63611999

E-mail: sales@jasolar.com; market@jasolar.com

Більше інформації: SEF-2017 KYIV

#solarenergyukraine #solarenergy #jasolar #solarpanels #solarmodules #energy #renewableenergyukraine #renewableenergy

Избранные посты
Recent Posts
Архив
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Мы в соцсетях
Поиск по тегам

Let's stay in touch

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Online Community

Copyright © 2016-2020 IBcentre Inc.  All rights reserved.   Privacy Policy