OUR NEWS

Правильне встановлення систем кріплення може подвоїти дохід СЕС

В Україні серед приватних сонячних електростанцій встановлена переважна більшість саме дахових СЕС. За словами CEO IB Centre Віталія Давія, починаючи з 2015 р., в інсталяцію малих домашніх станцій було інвестовано понад 72 млн євро. При цьому кількість домогосподарств, обладнаних сонячними електростанціями перевищила 6 500. У 2019 році прогнозуємо активний зріст будівництва невеликих дахових СЕС – одного із найкращих інвестиційних напрямків для отримання пасивного доходу. Тому, початківцям у розвитку сонячного бізнесу пропонуємо ознайомитись із важливою складовою при будівництві СЕС - особливостями систем кріплення. Чому варто звернути увагу на правильне встановлення систем кріплення? Правил

Avenston plans to realise 100 MW of solar energy projects in 2019

The sun has been producing energy for billions of years. This is an extremely accessible, renewable source that is now actively used. One of the main advantages of solar energy is that it is safe for the environment and at the same time it is one of the clearest sources of energy. This is a renewable energy type that does not require much service and is relatively easy to install. According to experts' forecasts, by 2050 the total share of solar and wind generation on the planet will be about 50% of the total electricity production. The development of solar energy in Ukraine continues to gain momentum, but projects have not yet become widespread. Therefore, the question arises - how can thes

Авенстон планує реалізувати до 100 МВт сонячних проектів у 2019 році

Сонце виробляє енергію вже мільярди років. Це надзвичайно доступне, відновлюване джерело, що тепер активно використовується. Однією з головних переваг сонячної енергії є те, що вона є безпечною для довкілля та водночас є одним із чистих джерел енергії. Це відновлюваний вид енергії, що не потребує значного обслуговування є і відносно легким у встановленні. За прогнозами експертів, до 2050 року сумарна частка сонячної і вітрової генерації на планеті складе близько 50% від загального виробництва електроенергії. Розвиток сонячної енергетики в Україні продовжує набирати обертів, але проекти все ще не набули достатньо широкого розповсюдження. Тому назріває питання - яким чином можливо прискорити ц

151 million euros were invested in solar energy of Ukraine

According to the State Department on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, 7,450 private households installed solar power stations at the end of 2018. Its total capacity is 157 MW. Photo: Smart Eco In 2018, 151 million euros invested in Ukrainian solar energy stations. The largest number of solar power stations was registered in Dnipropetrovsk region – 882. Next rating continues the Kyiv region – 838 stations. The third place is the Ternopil region, which has 664 stations. The Ivano-Frankivsk region has 484 stations and the TOP-5 list completes Kirovograd region with the number of 469 solar stations. Photo: State Department on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine The larg

151 млн євро інвестовано в сонячну енергетику України в 2018 році

За даними Держенергоефективності, станом на кінець 2018 року, 7 450 приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції. Їх загальна потужність складає 157 МВт. Фото: Smart Eco У 2018 році в українські СЕС інвестовано 151 млн євро. Найбільша кількість СЕС зафіксована у Дніпропетровській області – 882. Далі рейтинг продовжує Київська область – 838 станцій. На третьому місці знаходиться Тернопільська область, яка нараховує 664 СЕС. В Івано-Франківській області встановлено 484 станції і список ТОП-5 завершує Кіровоградська область із кількістю 469 СЕС. Фото: Держенергоефективності Найбільшу кількість потужностей зафіксовано у Дніпропетровьскій області. ТОП-5 областей з найбільшими поту

Избранные посты

Recent publications

Недавние посты
Архив
Поиск по тегам
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Let's stay in touch

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Online Community

Copyright © 2016-2020 IBcentre Inc.  All rights reserved.   Privacy Policy