OUR NEWS

Пользовательское соглашение

Пользовательское соглашение При осуществлении покупки на сайте Организаторов SEF 2018 KYIV, Пользователь автоматически принимает все условия, поэтому просьба внимательно ознакомиться с данным Пользовательским соглашением перед осуществлением покупки. 1. Раздел «Разъяснения для покупателей о применении политики информационной безопасности» Организаторы SEF 2018 KYIV, обязуются не использовать и не распространять личную информацию Пользователей, которую они оставляют при заполнении регистрационных форм и оформлении Заказов. Личная информация может использоваться только в целях распространения информации об акциях Организаторов, либо создания индивидуальной карты клиента, для оказания различных

Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030

Battery electricity storage is a key technology in the world’s transition to a sustainable energy system. Battery systems can support a wide range of services needed for the transition, from providing frequency response, reserve capacity, black-start capability and other grid services, to storing power in electric vehicles, upgrading mini-grids and supporting “self-consumption” of rooftop solar power. In the longer-term, batteries could support very high levels of variable renewable electricity, specifically by storing surplus energy and releasing it later, when the sun is not shining or the wind not blowing strongly enough. While pumped-hydro systems still dominate electricity storage (with

Зберігання електроенергії та відновлюваних джерел: прогноз витрат та стану ринку до 2030 року

Міжнародна асоціація відновлюваних джерел енергії IRENA опублікувала детальний звіт «Збереження електроенергії та відновлювані джерела: прогноз витрат та стану ринку до 2030 року». В документі описані прогрес, плюси та мінуси різних видів енергозбереження, які використовуються на даний момент та залишаються в розробці. Зберігання електричної енергії від акумулятора - це ключова технологія переходу світу до стійкої енергетичної системи. Системи акумуляторних систем можуть підтримувати широкий спектр послуг, необхідних для переходу, від надання частотної характеристики, резервної потужності, можливостей чорного старту та інших мережних послуг, до зберігання електроенергії в електричних транспо

By 2030 the Ukrainian energy system will be divided into independent intellectual regional systems w

By 2030, local decentralized energy systems will be created in each region of Ukraine, the stability of it will be secured by high-power storage devices (energy storages) and virtual regulators based on blockchain technology. At 50-90% of the electricity generation will be provided by renewable sources, mainly solar and wind power plants. The rest of the electricity will be generated by large hydroelectric power plants, thermal and nuclear power plants, whose capacity will significantly decrease over 12 years. Such a forecast for the change in the energy landscape of Ukraine was made by director of company IB Centre Europe, chairman of organizing committee 10th International Forum and Trade

До 2030 р. енергетична система України розділиться на незалежні інтелектуальні регіональні системи з

До 2030 р. в кожній області України будуть створені локальні децентралізовані енергетичні системи, стабільність яких забезпечуватимуть високопотужні накопичувачі енергії (energy storages) та віртуальні регулятори на основі технології блокчейн. На 50-90% виробництво електроенергії забезпечуватимуть відновлювані джерела, головним чином сонячні та вітрові електростанції. Інша частина електроенергії буде генеруватись великими гідроелектростанціями, тепловими та атомними станціями, потужності яких значно зменшаться за 12 років. Такий прогноз зміни енергетичного ландшафту України зробив директор компанії IB Centre Europe, голова оргкомітету 10-го Міжнародного Форуму та Виставки Сталої Енергетики Ц

The solar panels appeared on the Stockholm Palace roof

On the Stockholm Royal Palace roof you can see 600 solar panel units. The 18th-century palace, with more than 600 rooms, is equipped with enough solar panels to meet 10% of annual demand for electricity. The panels were given to the king as a 70th birthday gift by the National Property Board in 2016, but have not been fully installed until now due to permitting-issues for the historical building. The Swedish National Heritage Board only gave the go-ahead once assured the units would not be seen from the ground. On the photo: King Carl XVI Gustaf unpacks a solar panel at the Royal Palace. Source: Melker Dahlstrand via Statens fastighetsverk “The only chance you will get to see the solar cell

Сонячні панелі з’явились на даху Стокгольмського палацу

На даху Стокгольмського королівського палацу можна побачити 600 одиниць сонячних панелей. Палац, який побудовано у 18 столітті та має понад 600 кімнат, обладнано достатньою кількістю сонячних батарей, які задовольняють 10% річного попиту на електроенергію. Сонячні панелі були передані королю Національною радою в справах сім'ї у 2016 році, в якості подарунка до 70-річчя його дня народження. Стокгольмський королівський палац має велике історичне значення для всієї країни, тому можливість встановлення новітніх джерел енергії вирішилася через 2 роки. В 2018 році Шведське управління національної спадщини дало згоду на встановлення новітніх енергозберігаючих джерел, за умови, якщо панелей не буде

A new solar station was installed on the roof of the production of toys

In Ivano-Frankivsk, the company for the manufacture of toys "Intelcom" installed on the roof of the production of a solar station with a capacity of 357 kW. It is planned that its annual production will be 371,762 KW / year. The station is already connected to the network, and the company will sell electricity to the state at a "green" tariff. According to the law, solar power stations put into operation by the end of 2019 release electricity to the national electricity grid at a price of 15 euro cents per kWh. We add that the solar station consists of polycrystalline modules Jinko Solar (unit power 275 W) and AE Solar (265 W). Inverters - HUAWEI SUN2000-36KTL, Pnom 36.0 kW - 6 pieces and HU

Нову сонячну станцію встановили на даху виробництва іграшок

В Івано-Франківську компанія з виготовлення іграшок «Інтелком» встановила на даху виробництва сонячну станцію потужністю 357 КВт. Планується, що її річне виробництво складатиме 371 762 КВт/рік. Станцію вже підключено до мережі, а електроенергію компанія буде продавати державі за «зеленим» тарифом. Згідно із законодавством, сонячні станції, запущені в експлуатацію до кінця 2019 року відпускають електроенергію в національну електромережу за ціною 15 євроцентів за КВт/год. Додамо, що сонячна станція складається з полікристалічних модулів Jinko Solar (одиничною потужністю 275 Вт) і AE Solar (265 Вт). Інвертори – HUAWEI SUN2000-36KTL, Pnom 36,0 кВт – 6 штук і HUAWEI SUN2000-33KTL-А, Pnom 30,0 кВ

Избранные посты

Recent publications

Недавние посты
Архив
Поиск по тегам
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Let's stay in touch

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Online Community

Copyright © 2016-2020 IBcentre Inc.  All rights reserved.   Privacy Policy