OUR NEWS

1,5 ТВт /год електроенергії з ВДЕ вироблено в Україні за 2018 рік

Українська Асоціація Відновлюваної Енергетики представила звіт та ститистику вироблення електроенергії з відновлюваних джерел. Таким чином, з січня по липень 2018 року в Україні вироблено 1,5 ТВт/год електроенергії з відновлювальних джерел. В порівнянні з 2017, в цьому році електроенергії вироблено на 30% більше, аніж за попередній. Маємо наступну статистику за поділом на різні види джерел енергії: по 40% - сонячна та вітрова енергетика по 10% - малі ГЕС та біомаса. Цікаві цифри спостерігаємо й на фінансовому полі. Станом на 2013 рік вартість електроенергії з сонячного випромінювання становила 47,39 евро/КВт*год, а в січні 2018 мали ціну в 2 рази меншу – 22,66 евро/КВт*год. Найменша ціна за

The largest roof solar station is built in Dubai

IMG Solar FZE has built a 3.2-megawatt solar power station for the Aramex plant in Dubai on the roof of one building located in Dubai Logistics City. To date, this is the largest solar power plant project in the Black Sea and North Africa region. It is expected that a solar roof project will generate 5 million kilowatts per year, 60% of this electricity can be provided by the Aramex facility, as well as reducing carbon dioxide emissions by 3,000 tons per year. The single-crystal PERC modules for this project were supplied by JA Solar, a partner of SEF 2018 KYIV. Its products have been developed specifically for the climate of the Arab Emirates, known for its high temperature, intense ultravi

Найбільша дахова сонячна станція побудована в Дубаях

В Дубаях на даху одного будинку, який розташовано на території Dubai Logistics City, компанія IMG Solar FZE побудувала сонячну станцію під ключ на 3,2 МВт для заводу Aramex. На сьогоднішній день, це найбільший проект сонячної електростанції на даху в регіоні Блтзького Сходу та Північної Африки. Очікується, що сонячний проект на даху буде генерувати 5 млн КВт в рік, цією електроенергією на 60% можна забезпечити об’єкт Aramex, а також скоротити викиди вуглекислого газу на 3 000 тон в рік. Монокристалічні PERC-модулі для цього проекту поставляла компанія JA Solar, яка э партнером SEF 2018 KYIV. Її продукти були розроблені спеціально під клімат Арабських Еміратів, відомого своєю підвищеною темпе

8.4 trillion dollars of investments for green energy will be involved by 2050

According to BloombergNEF experts, by the year 2050, 11.5 trillion dollars in the electric power sector will be involved, of which 8.4 trillion dollars will be spent on wind and solar power, and 1.5 trillion dollars will be spent on other technologies in the industry. 50 to 50 By 2050, the whole world should switch to 50% of energy from natural phenomena: sun, wind, water, etc. Renewable energy sources are expected to supply 87% of electricity in Europe by 2050, 55% in the United States, 62% in China and 75% in India. Europe shows that renewable energy can reach a very high penetration at a low price. By 2050, renewable sources should account for 87% of the energy generation, where wind and

8,4 трлн доларів інвестицій для зеленої енергетики буде залучено до 2050 року

За даними експертів BloombergNEF повідомляється, що до 2050 року буде залучено 11,5 трлн доларів в секторі електроенергетики, з них 8,4 трлн доларів - на вітрову та сонячну енергетику, а 1,5 трлн доларів буде витрачено на інші технології в галузі. 50% на 50% До 2050 року весь світ повинен перейти на 50% енергії від природних явищ: сонця, вітру, води тощо. Планується, що до 2050 року відновлювані джерела енергії будуть постачати 87% електроенергії в Європі, 55% в США, 62% у Китаї та 75% в Індії. Європа показує, що відновлювані джерела енергії можуть досягти дуже високого проникнення за низькою ціною. До 2050 року відновлювані джерела повинні складати 87% генерації енергії, де вітрова та соня

Избранные посты

Recent publications

Недавние посты
Архив
Поиск по тегам
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Let's stay in touch

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Online Community

Copyright © 2016-2020 IBcentre Inc.  All rights reserved.   Privacy Policy