OUR NEWS

10 best examples of environmental houses in the world

Eco-building is the construction and operation of buildings that will have a minimal impact on the environment. Eco-houses are being built in order to reduce the consumption of energy and material resources, reduce the emission of harmful domestic waste and have a positive effect on nature. It is worth noting that ecological are useful not only for nature, but also for a person, since such buildings create a comfortable microclimate for life, improve the quality of life, and positively affects the psychological state. Functions that can make your home environmentally and economically: • Economical use of energy, water and other resources • The use of renewable energy sources such as solar en

10 найкращих прикладів екологічних будинків світу

Екобудівництво - це зведення та експлуатація будівель, які будуть мінімально впливати на навколишнє середовище. Екобудинки будуються для того, щоб знизити рівень споживання енергетичних і матеріальних ресурсів, скоротити викид шкідливих побутових відходів і надавати позитивного впливу природі. Варто зазначити, що екологічні будівлі корисні не тільки для природи, а й для людини. Адже в таких будинках створюється комфортний для життя мікроклімат, покращується якість життя, а також позитивно впливає на психологічний стан. Функції, які можуть зробити ваш будинок екологічним та економічним: Економічне використання енергії, води та інших ресурсів Використання відновлюваних джерел енергії, таки

International Conference «BIOMASS FOR ENERGY 2018»

Date: 25 - 26 September 2018 Venue: Great Conference Hall of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 55 Volodymyrska str. Organizers: Bioenergy Association of Ukraine, State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, Renewable Energy Agency, SEC «Biomass», Institute of Engineering Thermophysics of NASU. Gold Sponsor: Turboden S.p.A. (Italy). Supported by: World Bioenergy Association (WBA), European Bioenergy Association (AEBIOM), Austrian Energy Agency, Committee of Verkhovna Rada of Ukraine for Fuel and Energy, Nuclear Policy and Nuclear Safety. Participants: Equipment producers, Feedstock suppliers, Project developers, Financing Institutions, Representatives of Go

Міжнародна конференція «ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018»

Дати: 25 - 26 вересня 2018 р. Місце: Великий конференц-зал Національної академії наук України, м. Київ, вул. Володимирська, 55. Організатори: Біоенергетична асоціація України, Держенергоефективності України, Агентство з відновлюваної енергетики, «НТЦ «Біомаса», Інститут технічної теплофізики НАН України Золотий Спонсор: Turboden S.p.A. (Італія) Підтримка: Світова біоенергетична асоціація (WBA), Європейська біомасова асоціація (AEBIOM); Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки. Інформаційні спонсори: Австрійське енергетичне агентство, Журнал «Обладнання і інструмент для професіоналів», Журнал Агроексперт, Агенція європейських

Eco-Optima implements projects together with the EBRD

Eco-Optima LLC is an active member of the alternative energy market, engaged in the development and implementation of renewable eco-friendly energy sources, power generation using wind, solar, water and biomass energy. Today the company commissioned solar power plants (10.9 MW), wood chips power plants (3 MW) and two wind farms: "Staryi Sambir -1" (13.2 MW) and "Staryi Sambir -2" (19.8 MW). Wind power projects are implemented together with EBRD, Clean Technology Fund of the World Bank (CTF), Investment Fund for Developing Countries (IFU) and Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). Eco-Optima LLC 79007 Lviv, 12/9 Sichovykh Striltsiv str. Tel.: +38 (032) 261 07 76 Register to SEF 201

«Еко-Оптіма» реалізовує спільні проекти з ЄБРР

ТОВ «Еко-Оптіма» активний учасник ринку альтернативної енергетики, що займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії, створенням генеруючих потужностей з використанням енергії вітру, сонця, води, біомаси. На сьогодні компанією введено в експлуатацію об’єкти сонячної енергетики (10,9 МВт), котельні на відходах деревини (3 МВт) та дві вітроелектростанції: «Старий Самбір -1» (13,2 МВт) та «Старий Самбір -2» (19,8 МВт). Проекти вітроелектростанцій реалізовані спільно з ЄБРР, Фондом чистих технологій Світового Банку (СБ), Інвестиційним фондом (IFU) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). ТОВ «Еко-Оптіма» 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільц

On October 16 SEF 2018 KYIV together with Metropolia will organize the energy SEF PARTY

On October 16, after the SEF 2018 KYIV Forum, all participants will be able to visit the spectacular show - the energy SEF PARTY sponsored by the Metropolia Engineering Company. All details of the evening reception will see later, and now we are offering to familiarize yourself with a leading company that manages projects and construction of alternative energy in Ukraine, and also offers its clients a unique innovate program complex GIS. Metropoliya Science and Technology Company is a full cycle engineering company in the power sector – from the formation of an idea to its practical implementation. Due to the professional approach and unconventional decisions, Company has a positive business

16 жовтня SEF 2018 KYIV разом з «Метрополія» влаштують енергетичну SEF PARTY

16 жовтня після Форуму SEF 2018 KYIV всі учасники зможуть відвідати вражаюче шоу - енергетичну SEF PARTY, спонсором якої виступає інжинірингова компанія "Метрополія".Всі деталі про вечірній прийом дізнаємося згодом, а зараз пропонуємо ознайомитися з провідною компанією, яка управляє проектами та будівництвом альтернативної енергетики в Україні, а також пропонує своїм клієнтам унікальний інноваційний програмний комплекс ГІС. Науково-технічна компанія "Метрополія" – провідна інжинірингова компанія повного циклу в енергетиці – від зародження ідеї до її практичної реалізації. Завдяки професійному підходу та нетривіальним рішенням компанія має позитивну ділову репутацію та конструктивні партнер

250 million EUR loan from the EBRD for the development of renewable energy in Ukraine

Photo: dw.com The European Bank for Reconstruction and Development launches a loan program to support and finance renewable energy commercial projects in Ukraine. With this program, Ukraine will be able to produce 11% of energy from renewable energy sources by 2020 according to the National Plan on EBRD website. The new USELF-III program will replace the current program, which expires on June 30, 2018. The EBRD plans to allocate funds for renewable energy projects, including the creation of small hydroelectric power plants, wind farms, geothermal, solar power stations, as well as biomass / biogas and solar-powered projects. According to preliminary data, the Bank has already funded Ukrainian

250 млн євро кредиту від ЄБРР на розвиток відновлювальної енергетики України

Фото: dw.com Європейський банк реконструкції і розвитку запускає кредитну програму для підтримки і фінансування в Україні комерційних проектів відновлювальної енергетики. За допомогою такої програми Україна зможе виробляти 11% енергії з використанням відновлювальних джерел енергії до 2020 року згідно Національного плану , повідомляють на сайті ЄБРР. Нова програма USELF-III замінить діючу програму, у якої строк дійсності завершується 30 червня 2018 року. У ЄБРР планують виділяти кошти на проекти відновлюваної енергетики, в тому числі створення невеликих гідроелектростанцій, вітрових, геотермальних, сонячних станцій, а також проектів, які працюють на біомасі / біогазі та сонячних батарей. За п

Найсучасніші технології для приватних та промислових електростанцій від Solar Steelconstruction

Компанія Solar Steelconstruction працює на ринку сонячної енергетики вже протягом 6 років. На сьогоднішній день компанія є однією з найбільших в Україні, в області сонячної енергетики. За цей час їм вдалося включити у свою діяльність увесь спектр робіт, пов’язаних зі збором, використанням, розподілом та зберіганням енергії сонця. Їх проекти загалом охоплюють понад 650 мегават встановлених потужностей, понад 700 завершених дахових об’єктів по всій території України. Географія діяльності включає в себе 3 українські офіси та 10 країн, де проекти були реалізовані. Тепер вони стали спонсорами головної події у сфері сонячної енергетики Центральної та Східної Європи з гучною назвою: SEF 2018 KYIV,

The most advanced technology for private and industrial power plants from Solar Steelconstruction

Solar Steelconstruction Company has been working on the market of solar energy for 6 years. As of today, the company is one of the biggest ones in the field of solar energy handling and manufacturing. During that time, they managed to cover the entire spectrum of works connected with the gathering, use, distribution, and storage of energy of the Sun. Their projects’ umbrella covers over 650 megawatts of installed power plants and venues for individual use, and more than 700 of completed roof installation works throughout Ukraine. The geography of activity includes 3 offices in Ukraine and 10 countries with implemented projects. That makes Solar Steelconstruction Company one of the leading co

54.7 million euro Spain will invest in Ukrainian solar energy

Автор фото: itc.ua The Spanish company Acciona Energia Global will build 22,000 panels in the Kyiv region with capacity of 57 MW. The Ukrainian company UDP (Kiev) has agreed on such a significant contribution to the development of solar energy with the Spaniards from the UFuture investment group. On the photo (from left to right) Raphael Mateo, Vasyl Khmelnytsky and Sergey Yevtushenko According to the founder of UFuture Vasyl Khmelnytsky, the launch of the Dimmer SES is scheduled for the first quarter of 2019. The current power of the solar power plant is 6 MW, in a year it is planned to increase it almost 10 times. It is reported that such SES will be able to provide electricity to almost h

54,7 млн євро інвестує Іспанія в українську сонячну енергетику

Автор фото: itc.ua Іспанська компанія Acciona Energia Global побудує на Київщині 22 тис. панелей потужністю 57 МВт. Про такий значний вклад у розбудову сонячної енергетики з іспанцями домовилася українська компанія UDP (Київ) з інвестгрупи UFuture. На фото (зліва направо) Рафаель Матео, Василь Хмельницький та Сергій Євтушенко За словами засновника UFuture Василя Хмельницького, запуск Димерської СЕС заплановано на І квартал 2019 року. Нинішня потужність сонячної електростанції становить 6 МВт, через рік планується збільшити її майже в 10 разів. Повідомляється, що така СЕС зможе забезпечити електроенергією майже половину Броварів. Генеральний директор ACCIONA Energia Рафаель Матео радий співпр

A bill was registered on introducing a system of auctions while stimulating RES

On June 7, 2018, deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine of Committee on Fuel and Energy registered a bill #8449 on the introduction of a system of auctions in stimulating RES. It was reported by Energoreform. Co-author of the bill, noted that the document maintains the most comfortable conditions for investors who have already invested in the Ukrainian REE, but can prevent of "green energy default", which is inevitable with a consistent course in the energy sector. Deputies assure that now the system with green tariffs is valid for SES with capacity up to 30 kW, which is owned by individuals, but it is proposed to raise the level up to 500 kW and extend its operation to small business (le

Зареєстровано законопроект про запровадження системи аукціонів при стимулюванні ВДЕ

7 червня 2018 р. депутати комітету Верховної Ради з ПЕК зареєстрували законопроект №8449 про запровадження системи аукціонів при стимулюванні ВДЕ. Про це повідомили у Енергореформа. Співавтор законопроекту, зазначив, що документ зберігає максимально комфортні умови для інвесторів, які вже вклали кошти в ВДЕ України, проте дозволяє запобігти "зелений енергетичний дефолт", який неминучий при незмінному курсі в енергетиці. Депутати запевняють, що зараз система з" зеленими тарифами " діє для СЕС потужністю до 30 кВт, що належать фізичним особам, але пропонується підняти планку до 500 кВт і розширити її дію на малий бізнес (юридичних осіб). Умови законопроекту: розмір "зеленого тарифу" для сон

ЄС показали варіанти енергетичної політики на 2030 р.р.

Законодавці Європейського Союзу виклали угоду щодо політики відновлюваної енергетики на наступне десятиліття, домовившись про мету охоплення - 30-33% до 2030 року. Три законодавчі інститути ЄС - Європейської комісії, Парламенту та Ради узгодили основні положення Директиви щодо відновлюваної енергетики, яка є частиною закону про чистий енергетичний захист. Мета закону - скоротити шкідливі викиди на 40% до кінця наступного десятиліття. Європейська комісія представила компромісну пропозицію, яка складалася з двох варіантів: • Мета - 30-31% поновлювальних джерел енергії до 2030 року, це нижче від основного запиту - досягти 35%. В обмін, депутати Євросоюзу бачитимуть більшість своїх інших вимог,

EU outlines renewable energy policy options for 2030

European Union legislators have outlined a compromise deal on the bloc’s renewable energy policy for the coming decade, agreeing on a headline objective of 30-33% for 2030. Negotiators from the three EU law-making institutions – the European Commission, Parliament and Council – have agreed the outlines of the bloc’s Renewable Energy Directive, part of a wider clean energy package of legislation. Аims to slash the bloc’s emissions by 40% by the end of the next decade. The European Commission to hammer out a compromise proposal with two options: A 30-31% target for renewables by 2030, which is well below the Parliament’s call for a 35% objective. In exchange, MEPs would see most of their other

Избранные посты

Recent publications

Недавние посты
Архив
Поиск по тегам
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Let's stay in touch

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Online Community

Copyright © 2016-2020 IBcentre Inc.  All rights reserved.   Privacy Policy